Τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες μέρες. Πόσο εύκολη είναι η προσαρμογή του παιδιού;

Ψηφίστε 

Δείτε τα αποτελέσματα